SkyCleaner

SKYCLEANER

uz pomoć jonske tehnologije prečisti preko 75% najopasnijih čestica iz svoje okoline (PM1, PM2.5, PM10) a zatim ispušta prečišćen vazduh, stvarajući zonu čistog vazduha oko aparata.

PM čestice – suspendovane čestice – Particulate Matter poznate su kao nevidljive ubice iz vazduha. Predstavljaju prašinu manju od 10 mikrona i sadrže kiseline i teške metale poput olova, nikla i arsena.

 

Efikasnost sistema za prečišćavanje vazduha

Sistem prečišćavanja vazduha bez filtera je sistem koji je sposoban za uklanjanje čestica od 60 nanometara do 30 mikrometara (nanometar je milijarditi a mikrometar milioniti deo metra). Na ulazu u prečišćivač, zagadjivači u vazduhu se transformišu u grubu prašinu koja se hvata na kolektorsku ploču unutar uređaja. Zagadjivači vazduha su tako onesposobljeni, čime se eliminiše njihova mogućnost emitovanja i udisanja.

Eliminiše i do 99% vazdušnih čestica i aktivnih vazdušnih protona u zavisnosti od primene i posebnih okolnosti.

Performanse su konstantne, bez obzira na nakupljeni materijal na kolektorskoj ploči. Velika količina pozitivno jonizirajućeg materijala ostaje fiksirana za kolektorsku ploču uprkos gravitacionim silama i silama klizanja koju vrši vazdušna struja.

 

SKYCLEANER

Život i rad u veoma zagađenim sredinama je nezdrav. Čestice manje od 10 mikrona (PM10) imaju trenutni negativni efekat na zdravlje. Najmanje čestice u ovom spektru (PM2,5 – PM0,1) mogu doći duboko u telesno tkivo, krvne sudove i nervni sistem. Naučna istraživanja pokazuju da izlaganje finim i ultrafinim česticama prašine uzrokuje oštećenje srca i pluća, a povezano je sa bolestima poput Alzheimera i srčane aritmije.

SKYCLEANER

Razvili smo održivo, pouzdano i sigurno rešenje koje uklanja prašinu, čađ i druge zagađivače iz vazduha. 

Ova zaštićena tehnologija primenljiva je u malim, srednjim i velikim sredinama, uz konstantnu efikasnost smanjenja fine i ultrafine prašine. Fine čestice se hvataju i pretvaraju u grubu prašinu koja se više ne može udisati, eliminišući rizik po ljudsko zdravlje.

Techniche Universiteit Eindhoven
University of Tehnology

Rezultati istraživanja o uklanjanju čestica u urbanim sredinama

Cilj istraživačkog projekta bilo je analiziranje potencijala ENS Tehnologije, uklanjanje materija (PM10 and PM2.5) iz vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha u okolnom urbanom području.